10 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีในปี 2019

10 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีในปี 2019

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนหลายคนตามไม่ทัน เพราะเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงศึกษาและอัพเดตให้มากขึ้น เพื่อความก้าวทันข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น

  1. Autonomous Things (AI ในระบบอัตโนมัติ)

AI จะไปอยู่ในทุกที่แม้แต่ในเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่มีระบบอัตโนมัติอยู่แล้ว AI จะถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถคิดและตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น โดรนบินสำรวจในฟาร์ม เมื่อพบว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก็จะส่งสัญญาณไปให้รถเก็บเกี่ยวทำงานโดยอัตโนมัติ 

  1. Augmented Analytics (วิเคราะห์ข้อมูลด้วยAI)

แม้จะมีอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลให้องค์กรอยู่แล้ว แต่ในอนาคตจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจมีความผิดพลาดได้ ทำให้ AIเข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล

  1. AI-Driven Development (AI ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์)

ในอนาคตอาจมีเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาซอร์ฟแวร์สามารถใช้ AI ในซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาได้ง่าย และสะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้ AI แพร่หลายและมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาซอร์ฟแวร์มากยิ่งขึ้น

  1. Digital Twins (นำข้อมูลจริงไปใช้ในโลกดิจิทัล)

อีกหนึ่งเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น คือการนำเอาข้อมูลของวัตถุหรือโลกจริงไปใช้ประโยชน์ในโลกดิจิทัล เช่น การทำสำเนามนุษย์เพื่อศึกษาในด้านการแพทย์ หรือการทำสำเนาเมืองเพื่อการวางผังเมืองและแก้ไขปัญหา 

  1. Empowered Edge (เก็บและประมวลผลข้อมูลใก้ลผู้ใช้)

การย้ายระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไว้ใกล้กับผู้ใช้งานมากขึ้น รวมถึงสามารถทำงานต่างๆ ได้ก่อนส่งข้อมุลขึ้น Cloud เพื่อความรวดเร็วจะได้รับความนิยมมากขึ้น ในอนาคตตัวรับและประมวลผลอาจฝังอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  1. Immersive Experience (รวมVR, AR, MR)

เทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมผ่านคำสั่งเสียงจะถูกรวมเข้ากับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และในอนาคตก็จะเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสด้วย 

               

 

 

  1. Blockchain (ใช้บล็อกเชนนอกจากธุรกิจ)

การใช้งาน Blockchain ในปัจจุบันยังไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการนำ Blockchian มาช่วยพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแล้ว ในอนาคตจะมีการนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูล สร้าง Digital Twins และลดปัญหา Vendor Lock-In ในอนาคต

  1. Smart Spaces (พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างคนกับเทคโนโลยี)

พื้นที่ที่ถูกออกแบบให้ผู้คนและเทคดนโลยีต่างๆ เชื่อมต่อและประสานงานกันได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และเปิดเผย เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ทั้งการใช้ชีวิต และการทำงาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้คือ Smart City หรือ Smart Home 

  1. Digital Ethics and Privacy (จริยธรรมการใช้ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว)

ประเด็นด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผุ้คนจะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ส่วนตัวที่องค์กรและภาครัฐนำไปใช้ขณะเดียวกันองค์กรและภาครัฐก็จะต้องออกนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อนให้เกิดขึ้นได้ 

  1. Quantum Computer (คอมพิวเตอร์ที่ใช้อะตอมประมวลผล)

ระบบคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนจากแผงวงจรมาเป็นใช้คุณสมบัติของอะตอมประมวลผล ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยเริ่มมีการนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งผู้ใช้งานด้าน IT ของแต่ละองค์กรต้องเริ่มทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีนี้เพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน 

สอบถามข้อมูลได้ทุกเรื่อง

 Call Center: 076-222-111

เป็นเพื่อนกับเรา

พูดคุยกับเรา ฝากข้อความ

ชื่อของคุณ :
เบอร์ติดต่อ :
สถานที่ติดตั้ง :
อีเมล์ของคุณ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
จังหวัด :
อำเภอ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์