กสทช.ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม

กสทช.ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม


  

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้​ อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต​ พันเอก​ ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ​งาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม​ เป็นประธา​นเปิดการประชุมสัมมนา​โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ คณาจารย์​ นักศึกษา​ ประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัด​ภูเก็ตกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม 
 

พันเอก​ ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ​งาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม​ กล่าว​ว่า​การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ที่จังหวัดภูเก็ต ต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมประจำปี 2562 เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว มาตรา 70 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตร 72 คือ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 76
 

โดยโครงการนี้ จะนำเสนอภาพรวมการปฏิบัติงาน และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2562 ของสำนักงาน กสทช. โดยตัวแทน คณะที่ปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการนี้จึงเป็นโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งการประเมินดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดและสอดคล้องกับกรอบเวลาตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยผลการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ทุกเรื่อง

 Call Center: 076-222-111

เป็นเพื่อนกับเรา

พูดคุยกับเรา ฝากข้อความ

ชื่อของคุณ :
เบอร์ติดต่อ :
สถานที่ติดตั้ง :
อีเมล์ของคุณ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
จังหวัด :
อำเภอ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์